QC12864B

所属分类单片机开发
开发工具:C/C++
文件2018注册送白菜网:105KB
下载次数:47
上传日期:2012-08-11 00:38:54
上 传 者Ran
说明:  QC12864B显示动画,C语言程序,改变图片代码可改为自己想要的动画。
(QC12864B display animation.)

文件列表:[举报垃圾]
12864动画-飞翔的鸽子
....................\BMP.h,5368,2010-12-06
....................\BMP1.h,5369,2010-12-06
....................\BMP2.h,5368,2010-12-06
....................\BMP3,5353,2010-12-05
....................\BMP3.h,5369,2010-12-06
....................\BMP4.h,5368,2010-12-06
....................\LCD12864,12290,2012-05-09
....................\LCD12864.hex,15702,2012-05-09
....................\LCD12864.lnp,44,2012-05-09
....................\LCD12864.M51,7800,2012-05-09
....................\LCD12864.Opt,1587,2012-05-09
....................\LCD12864.plg,238,2012-07-27
....................\LCD12864.Uv2.bak,2110,2012-05-08
....................\LCD12864.uvopt,56588,2012-07-27
....................\LCD12864.uvproj,13231,2012-07-27
....................\LCD12864_Opt.Bak,974,2012-05-08
....................\LCD12864_Uv2.Bak,2130,2012-05-08
....................\LCD12864_uvopt.bak,59332,2010-12-12
....................\LCD12864_uvproj.bak,0,2010-11-28
....................\main.c,2207,2012-05-09
....................\main.LST,5484,2012-05-09
....................\main.OBJ,12976,2012-05-09
....................\图片来源
\
\
....................\........\鸽子图片
\
\
\
\
\

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者

2018无需申请注册送58体验金